Συντάκτης: Άννα Διαμαντοπούλου

Άννα Διαμαντοπούλου

Θέματα
Τα υποκείμενα νοσήματα της Ελλάδας και η πορεία της ΕΕ

Τα υποκείμενα νοσήματα της Ελλάδας και η πορεία της ΕΕ

Ποια είναι τα «υποκείμενα νοσήματα» που θα πρέπει ανυπερθέτως να αντιμετωπισθούν, ανεξαρτήτως της καλής εικόνας και της νέας εθνικής αυτοπεποίθησης που έχει εμπεδωθεί; Είναι γνωστά και αντιμετωπίσιμα, εάν υπάρχει πολιτική βούληση: – Η γραφειοκρατική και…