Συντάκτης: Fernand Braudel

Fernand Braudel

Φιλοσοφία & Ιστορία
H ελευθερία ή, καλύτερα, οι ελευθερίες: από τον 11ο ως τον 18ο αιώνα

H ελευθερία ή, καλύτερα, οι ελευθερίες: από τον 11ο ως τον 18ο αιώνα

Από την Γραμματική των Πολιτισμών, μετφ. Άρης Αλεξάκης, ΜΙΕΤ, 2007. Ας υποθέσουμε ότι μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε μια γενική εποπτεία του συνόλου των γνώσεών μας για την ευρωπαϊκή ιστορία, από τον 5ον αιώνα…