Συντάκτης: Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Culteuropa
Πολιτισμική ύβρις κατά των Χριστιανών όπου γης

Πολιτισμική ύβρις κατά των Χριστιανών όπου γης

Η μετατροπή τής Εκκλησίας τής Αγίας τού Θεού Σοφίας σε εν ενεργεία τζαμί από τον Ερντογάν αποτελεί πολιτισμική ύβριν κατά των Χριστιανών όπου γης. Η εκκλησία όπου επί εννέα (9) αιώνες κήρυξαν τον λόγο τού…