Συντάκτης: Κωνσταντίνος Σ. Παχής

Κωνσταντίνος Σ. Παχής

Culteuropa
Η  Ευρώπη είναι Παιδεία

Η  Ευρώπη είναι Παιδεία

Από τα πρώτα βήματά του στην ιστορία ο Ελληνισμός κοίταζε προς τη Δύ­ση αλλά και την Ανατολή, κοίταζε προς την σημερινή Ιταλία και τη Γαλλία, αλλά και προς τη σημερινή Μικρά Ασία. Οι Ίωνες πήγαν…