Συντάκτης: Κώστας Στούπας

Κώστας Στούπας

Επικαιρότητα
Πνιγηρή οσμή του παρελθόντος…

Πνιγηρή οσμή του παρελθόντος…

Σύμφωνα με πρόταση νόμου που κατατέθηκε στις αρχές Ιουνίου στη Βουλή ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ”. Ο νέος φορέας θα εδρεύει στην Αθήνα και θα εποπτεύεται από…