Έκκληση προς τους Ευρωβουλευτές


Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές,


Σας ζητούμε να σεβαστείτε τον νόμο!


Απαιτούμε οι νόμοι μας να ισχύουν για όλους! Δώστε σε όλους τους πολίτες ή κατοίκους της Ενωμένης Ευρώπης την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις, για τα οποία πάλεψε και τα οποία στηρίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός! Η γη της Ευρώπης είναι σπαρμένη με το αίμα και τα οστά των υπέρμαχων του Δικαίου!


Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές,


Οι θρησκείες ορίζουν τις αμαρτίες και τα όρια της πίστης. Οι πολιτείες ορίζουν  το νομικό πλαίσιο και τους τρόπους ζωής της κοινωνίας.


Απαγορέψτε στους ιερείς οποιασδήποτε θρησκείας να ορίζουν τον νόμο. Μην εμποδίζετε στους μετανάστες ή πολίτες (όπως οι Ρομά, λ.χ.) να λατρεύουν τον θεό ή τους θεούς των. Απαγορέψτε όμως αυστηρά να κυβερνώνται από ιερείς και αντιλήψεις που εκφράζουν  άλλους πολιτισμούς, άλλους κόσμους.


Επιβάλλετε σε όλους τους κατοίκους και τους πολίτες της Ευρώπης να ζουν στο ισχύον κράτος δικαίου. Εφαρμόστε τους νόμους μας. Καμιά οικογένεια στην Ενωμένη Ευρώπη εκτός του πλαισίου του δικαίου μας.


Όλες οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα με τον άνδρα. Ούτε χριστιανές ούτε αλλόθρησκες γεννήθηκαν για να είναι δούλες του άνδρα. Γάμος, διαζύγιο, κληρονομία, κλπ ορίζονται από το ισχύον δίκαιο και δεν είναι στο χέρι μιας θρησκείας να τα αλλάξει. Με ποιόν γονέα θα μένει το παιδί ορίζεται από τον νόμο.   Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πάνε σχολείο, να μάθουν τη γλώσσα και την ιστορία του έθνους και της κοινωνίας  όπου ανήκουν, να διδαχθούν ότι ανήκουν όλα σε αυτήν και όχι σε άλλη κοινωνία. Όλα τα παιδιά έχουν γονείς και όχι ιδιοκτήτες.


Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές,


Δεν είναι καθήκον σας να κινητοποιείσθε όταν και όποτε συζητούνται θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Καθήκον σας είναι να υπερασπίζεστε την ελευθερία  κάθε πολίτη, τον σεβασμό του δικαίου,  την κοινωνία που προστατεύει τον αδύναμο, τη χώρα-μέλος που επιτρέπει σε όλους τους νέους να μορφώνονται από την πολιτεία κι όχι από ιερείς θρησκειών, τους φορείς που ενισχύουν και επιτρέπουν το άνοιγμα στο μέλλον. Με δυό λόγια: είναι υποχρέωσή σας να υπερασπιστείτε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.


Δεν έχετε δικαίωμα να παρακάμπτετε αυτή την ευθύνη. Και είναι δική μας υποχρέωση να σας συμπαραστεκόμαστε, να προβάλουμε το έργο σας, εφ όσον είστε συνεπείς στο ιερό καθήκον σας.