Εμείς

Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει. Ναι, δεν μπορεί να υπερασπίσει ούτε την ίδια της την κουλτούρα, μολονότι ξέρουμε όλοι ότι η κοινότητα της κουλτούρας της είναι το μόνο κοινό που έχουν τα έθνη της. Αν δεν την υπερασπίσουμε, όμως, παύουμε να είμαστε Ευρωπαίοι και γινόμαστε απλώς κάτοικοι μιας ηπείρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από έλλειψη ισχυρής βούλησης – όχι μόνο των ηγετών αλλά και των λαών της. Ή την υπερασπιζόμαστε ζητώντας πλήρη και λειτουργική πολιτική ένωση ή την αφήνουμε να διαλυθεί. Τι σημαίνει η διάλυση το ξέρουμε πολύ καλά από τους αιώνες ιστορίας: συνεχείς πόλεμοι μεταξύ εθνών.

Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει. Θα παλέψουμε με σθένος γι αυτήν, ώστε να μείνουμε αυτό που είμαστε: οι Ευρωπαίοι.

Πάνος Θαλασσινός, Πρόεδρος

Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος

Γιώργος Μυλωνάς, Σαμπίνα Σερπιέρη, Μανώλης Δρυλεράκης, Πέτρος Καργιώτης,

Νίκος Κανελλόπουλος, Μιχάλης Δημητρίου, Πέτρος Κασαρτζιάν, Μιχάλης Σπηλιώτης, Νίκος Ηλιάδης.

Διευθυντής Συντάξεως: Παν. Δρακόπουλος