Γράμμα του Κέντρου Σοσιαλιστικών Μελετών σ’αυτούς πού θέλουν την αλήθεια

ὑπ’ἀριθμ. 64/Δευτέρα 26.5.14

gramma alitheia

Λίγες χαρές καί πολύ μεγάλες λύπες μᾶς ἔδωσε ἡ χθεσινή ἡμέρα, πού προσδοκούσαμε ὅτι θά γινόταν τό ὁρόσημο τῆς ἀνάκαμψης τῆς χώρας.

Ὁ Σύριζα τῆς δημαγωγίας καί τῆς καταστροφῆς τῶν σχέσεων μας μέ τήν Εὐρώπη ἀναδείχθηκε σέ πρῶτο κόμμα καί μέ διαφορά πού προδιαγράφει ὅτι ἡ ὑπεροχή του δέν θά εἶναι παροδική. Ἡ Ν. Δημοκρατία στάθηκε ἀνίκανη νά δρέψη τούς καρπούς τῆς ἐπιτυχημένης οἰκονομικῆς πολιτικῆς της. Δέν μπόρεσε νά κάνη τήν κοινή γνώμη νά συνειδητοποιήση τό γεγονός. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον κινήθηκε στόν ἐκλογικό ἀγώνα τήν ἔκαναν νά μήν δυνηθῆ νά ἀξιοποιήση τό σύνολο τῆς ἐκλογικῆς βάσης της.

Εὐχάριστη ἦταν ἡ διάψευση τῶν προβλέψεων, ὅτι τό ΠΑΣΟΚ μέ τόν μετωπικό σχηματισμό του τήν Ἐλιά, δέν θά ἔχουν λαϊκή ἀπήχηση. Ἔστω καί ἄν ἦταν μικρό τό ποσοστό τῶν ψήφων πού πῆραν, προστιθέμενο σ’αὐτό τῆς Ν. Δημοκρατίας κάνει τήν κυβέρνηση νά ὑπερτερεῖ τοῦ Σύριζα. Τό σωστό θά ἦταν νά παγιωθῆ ἡ σχέση Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ μέ τήν συγχώνευσή τους. Ξεπερασμένες εἶναι οἱ ἀλλοτινές διαφορές τους.

Τό πιό θλιβερό ἀποτέλεσμα τῆς χθεσινῆς ψηφοφορίας εἶναι ἡ διατήρηση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν τρίτη θέση. Ἕνα κόμμα φασιστικό μέ γκαγκστερικές δραστηριότητες, θά ἔπρεπε νά βρίσκεται πρό πολλοῦ στήν φυλακή. Ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης, ὡς ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ διωκτικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ κράτους, εὐθύνεται γιά βαρεῖα παράληψη. Σήμερα ἡ Χρυσή Αὐγή ἔχει μ’ὅλα ταῦτα τήν μεγαλύτερη ἀπό ποτέ λαϊκή στήριξη καί θά ἀντιπροσωπεύει τήν χώρα μας μέ τρεῖς βουλευτές στήν Εὐρωπαϊκή Βουλή.

Ἡ ντροπή μας γιά τό πῶς θά δοῦν τήν ἐκπροσώπησή μας αὐτή οἱ ἑταῖροι μας, ὀπισθοχωρεῖ ἀπό τό ὅ,τι ἡ αὔξηση τοῦ φασισμοῦ καί τῆς μισαλλοδοξίας ἔγιναν κοινό φαινόμενο στήν Εὐρώπη. Στήν Γαλλία τό κόμμα τῆς Λέ Πέν πῆρε τήν πρώτη θέση, ἐνῶ τό κόμμα τοῦ προέδρου Ὁλλάντ βρέθηκε στήν τρίτη. Στήν Ὁλλανδία οἱ νεοναζῆδες ἦρθαν τέταρτοι. Στήν Ἀγγλία ἦρθε πρῶτο ἕνα κόμμα πού ἔχει ξεσπαθώσει ἐναντίον τῶν ξένων μεταναστῶν καί θέτει σέ ἀμφισβήτηση τήν παραμονή τῆς χώρας στήν Εὐρώπη. Πρώτη δύναμη μέ σημαντική διαφορά στήν μέχρι τώρα ἀκρόπολη φιλελευθερισθοῦ Δανία ἀναδείχθηκε στίς ἐκλογές τό κόμμα τῶν ρατσιστῶν. Ἀνάλογα φαινόμενα παρουσιάστηκαν καί στήν Σουηδία καί τήν Φινλανδία, βάζοντας σέ κίνδυνο τήν διατήρηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἀνάγκη ὅλοι οἱ Εὐρωπαϊστές νά ἀνασκουμπωθοῦμε γιά νά διασώσουμε τήν εὐρύτερη πατρίδα μας.

Βαρύ χτύπημα ἦταν τό ὅτι στίς ἐκλογές γιά τήν Εὐρωπαϊκή Βουλή τό κόμμα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στό νομό τῆς Ξάνθης ἦρθε πρῶτο μέ ποσοστό 22,83% καί στόν νομό τῆς Ροδόπης μέ ποσοστό 43,89%. Μέχρι τώρα τά ΜΜΕ τό ξόρκιζαν παρασιωπῶντας τήν κάθοδο τῶν συνδυασμῶν του. Πρέπει νά ξαναζωντανέψει ἡ Ἑλλάδα τήν παρουσία της στήν Θράκη.

Γιά νά κλείσουμε μέ μία εὐχάριστη νότα αὐτό τό θλιβερό σημείωμα, σημειώνουμε τήν χαρά μας πού κέρδισαν πάλι τίς δημαρχίες τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Ἀθήνας ὁ Μπουτάρης καί ὁ Καμίνης. Δέν θά ἦταν καλλίτερα ὁ κ.Σαμαρᾶς ἀντί νά ἐπιδιώξη νά χρωματιστοῦν μέ μπλέ στόν χάρτη ἡ Ἀθήνα καί ἡ Θεσσαλονίκη νά ὑποστήριζε τούς δύο ἐπιτυχημένους δημάρχους;

Ἔχει προκύψει πλέον μιά γενική κατάσταση τελείως διαφορετική ἀπό χθές. Γιά τήν ἀντιμετώπισή της γυρίζουμε φύλλο.

Read Next

Γιώργου Πρεβελάκη, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ