Ο Francis Fukuyama μιλάει στην Pro Europa

Έχουν επισημανθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νέου πολιτικού άξονα; 

 Ο Jonathan Rodden έχει δείξει ότι η πιο ισχυρή στήριξη της λαϊκιστικής ψήφου τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη βρίσκεται  σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.  Η παγκόσμια οικονομία επικεντρώνει την εργασία και τις ευκαιρίες σε όλο και μεγαλύτερες πόλεις. Οι μεγαλουπόλεις  τείνουν να δημιουργούν πιο φιλελεύθερους ψηφοφόρους, ενώ οι λαϊκιστές κατανέμονται σε πόλεις και χωριά δεύτερης ή τρίτης βαθμίδας και σε αγροτικές περιοχές. Οι λαϊκιστές  ψηφοφόροι συνήθως έχουν λιγότερα χρόνια εκπαίδευσης. Η πυκνότητα του πληθυσμού ενισχύει όχι μόνο τις οικονομικές ευκαιρίες αλλά όπως βλέπουμε και τις πολιτιστικές αξίες.

Ευχαριστούμε τον K.G. για τη λήψη αυτής της συνέντευξης

Προηγούμενα Άρθρα

Οι Αμερικανοί Εβραίοι απορρίπτουν τον Τραμπ

Read Next

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΔΑΔ και ΠΕΦΦΕΕ