Κατηγορία: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο νέος ψυχρός πόλεμος και η Ευρώπη

Ο νέος ψυχρός πόλεμος και η Ευρώπη

Πέρασαν 63 χρόνια από τότε που οι «Έξι» υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης. Είκοσι χρόνια υπάρχει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και κοντά τριάντα χρόνια έχουμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες – μέλη της Ένωσης…